JS Leadership Academy

01-10-2015

Fantastiska team förtjänar fantastiska ledare

JS Leadership Academy arbetar med våra ledare och förser dem med användbara arbetsverktyg för att bli starka och effektiva ledare som kan motivera andra att nå företagsmål och skapa fantastiska resultat. Vi strävar efter att bygga vidare på våra anställdas kunskaper genom att fokusera på hög ledarskapsutveckling.

I veckan deltog - och slutförde - 21 nya ledare den tre dagar långa ledarskapskursen hos JS World Media i Aarhus. Våra nya ledare är nu redo att använda våra ledarskapsverktyg i sitt dagliga arbete.

Ett stort tack till er alla!