Microsofts utvecklarkonferens Build

30-04-2015

IT ger JS nya kunskaper

Hos JS World Media vidtar IT-avdelningen många proaktiva åtgärder för att hålla IT-verktygen uppdaterade. Nyligen deltog teamet i Microsofts konferens Build i San Francisco där de fick veta mer om de senaste teknikerna och lösningarna. Adaptiv streaming har redan integrerats i vårt IT-system och vi drar redan nytta av de senaste kunskaperna om programmeringsspråk, molntjänster och arkitektur. Microsofts konferens Build riktar sig till program- och webbutvecklare som använder Windows, Windows Phone, Microsoft Azure och andra Microsoft-tekniker.

"Vår årliga konferens för utvecklare är en unik möjlighet för att ta hela teamet till en ny nivå. Vi kan ställa specifika teknikrelaterade frågor och få svar från branschens experter ansikte mot ansikte. Vi sätter av tid utanför kontoret för att fokusera på utbildning och praktisk erfarenhet av de senaste teknikerna", säger IT Development Manager, Tau Sick. Enligt Tau är det bästa med en konferens som Build möjligheterna till att få djupgående kunskaper om Azures molnarkitektur, som är en hörnsten i vårt företags IT-lösningar.