Väsentlig tillväxt för JS

01-04-2015

Tyskland och Sverige behöver större kontor

För att kunna dra nytta av möjligheterna på den tyska marknaden öppnar JS Deutschland en ny försäljningsavdelning med 18 kontorsplatser i Rosenheim. Kontoret i München har för närvarande 50 kontorsplatser men kommer att expandera till 70 platser. JS Sverige är också i en expansiv fas och kommer därför att flytta till nya, större lokaler i Malmö. Idag har våra kollegor i Malmö 55 kontorsplatser och i framtiden kommer de att ha 75. Malmö, München och Rosenheim flyttar in i sina nya lokaler under den andra halvan av augusti 2015. Vi ser fram emot att följa denna positiva utveckling för både Tyskland och Sverige.