JS medverkar på den största IT-konferensen i San Francisco

05-04-2016

För att vara bra på någonting är inte tillräckligt! Du måste veta vad du ska vara bra på

Build är en årlig Microsoft-konferens som riktar sig mot IT-utvecklare. Det speciella med Build är att fokus ligger på att upptäcka och välja framtida teknologier istället för att enbart förbättra färdigheter på de existerande.

"Ytterligare en unik sak med denna konferens är att de arkitekter och utvecklare som tagit fram de verktyg som vi som JS's IT-utvecklare arbetar med varje dag, deltager - både som talare och experter, vilka vi även får chansen att nätverka med. Att få möjlighet att visa upp vår arkitektur framför experter och få deras input på vår specifika situation är väldigt värdefullt och säkerställer att vi når vår fulla potential", förklarar Tau Sick, IT Development Manager.

Tau Sick fortsätter: "Genom att vara en del av Build 2016 säkerställer vi att vi alltid är steget före när det kommer till ny teknologi. På så sätt kan vi skapa de bästa funktionerna för våra kollegor i vårt interna IT-system och kan säkerställa att våra kunder världen över får lösningar med den senaste teknologin".