Kommande utbildningar på JS Sverige

24-02-2016

Samtliga JS-anställda gynnas av skräddarsydda kontorsutbildningar

Att nå fantastiska resultat kräver fantastiska anställda och vi utvecklar ständigt nya tillvägagångssätt för att utbilda vår personal. På JS Sverige kommer vi därför att arrangera olika utbildningar - skräddarsydda efter våra anställdas utvecklingsbehov. Vi har valt att börja med ledarskapsverktygen Situationsanpassat Ledarskap och DiSC. På JS stannar inte kunskapen i klassrummet: Alla resultat måste sättas enligt SMART-modellen (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda), där de bästa och mest effektiva lösningarna läggs in i våra "Business Guidelines". Vi delar gärna resultaten med våra kollegor på andra kontor så att alla kan ta del av dem, oavsett vilket kontor de arbetar på.