Den bästa konferensen i JS World Medias historia

17-10-2016

I september samlade JS World Media de bästa säljarna på årets internationella säljkonferens i Frankfurt

Temat för årets internationella säljkonferens var LIVET. Deltagarna fick den extraordinära möjligheten att arbeta väldigt dedikerat med sin livslinje och relationscirkel tillsammans med väldigt kompetenta ledare.
Att arbeta med livslinjen gav dem en större förståelse för deras liv; vem de är och varför de har valt en viss väg i livet. Detta var en väldigt känslomässig process med starka stunder av insikter.

Mot slutet av denna speciella dag fyllde deltagarna i "JS Wall of Values", med deras viktigaste värderingar. Från denna vägg kunde samtliga deltagare få inspiration innan kvällens enastående galafest.

Vi vill tacka varje deltagare för ert enorma engagemang och ert mod att dela er personliga historia.
Ni var fantastiska!