Vi talar samma språk som era mottagare!

14-09-2016

Vår unika KommunikationsKompass – ett verktyg för att skräddarsy broschyrer för era specifika behov

JS Sverige får kommunikation att fungera. Hur? Vi använder vår unika JS KommunikationsKompass. KommunikationsKompassen möjliggör det för oss att rikta broschyren åt flera mottagargrupper på samma gång. Oavsett om ni vill att er broschyr ska vara innovativ, resultatorienterad eller faktabaserad, hjälper vi er att kommunicera med mottagarna på bästa möjliga sätt.

För varje tema i er broschyr, fastställer vi mottagarens profil. Med KommunikationsKompassen avgör vi det mest effektiva sättet att kommunicera med varje profil med text, bild och layout. Vi får kommunikation att fungera.