Communication SE 664 x 363 px 2016
 

KommunikationsTeam

- riktad text, foto och layout

För varje broschyr, tillhandahåller JS Sverige en Projektledare som ansvarar för ett professionellt KommunikationsTeam. Projektledaren är er kontaktperson. KommunikationsTeamet representerar specialkunskap, kompetens och erfarenhet för att anpassa er broschyr specifikt åt mottagarna. KommunikationsTeamet utför allt arbete i designfasen.

ComTeam-Overview-SEProjektledare - beslutsfattare, ansvarig för deadlines och er enda kontaktperson


Copywriter
- skriver all text i broschyren enligt mottagarnas profil 


Fotograf
- tar alla bilderna under fototillfället

 

Art Director- säkerställer att broschyrlayouten är målgruppsanpassad


Vi levererar på 10 veckor

- uppgiften är vår

JS Sverige tar broschyren från idé till leverans på bara 10 veckor - med minimalt av tid och insats från våra kunder. 

SE-Faser