fbpx

JS Training

Vi investerar i våra medarbetare i form av högkvalitativ utbildning som möjliggör för dem att förverkliga sin fulla yrkesmässiga och personliga potential och nå de bästa resultaten i livet.
JS Training är en av anledningarna till att vi är så framgångsrika!

Lokala utbildningsteam

När du börjar jobba med försäljning på JS Sverige får du en utbildning som säkerställer att du lär dig JS-konceptet snabbt och att dina resultat utvecklas på ett positivt sätt, så snabbt som möjligt. På vissa avdelningar ingår du i ett utbildningsteam och får en personlig Buddy Trainer. På andra avdelningar sker utbildningen i små grupper. När du börjar arbeta i vårt kommunikationsteam utbildas du av vårt kompetenta internationella utbildningsteam som också följer upp dina kunskaper och dina resultat.

I takt med att du blir allt mer kompetent och framgångsrik blir du en del av det högpresterande JS-teamet bestående av experter.

Ledarskapsutbildning

Ledarskap är, precis som alla andra färdigheter, något man lär sig och måste öva på. Noga utvalda och väl kvalificerade lokala Leadership Trainers ser också till att berörda medarbetare får öva på sitt ledarskap kontinuerligt på alla våra kontor.

Talang och resultat

För att attrahera och hålla kvar talangfulla medarbetare stärker vi vårt varumärke som arbetsgivare och koncentrerar oss kontinuerligt på att göra JS Sverige till en genuint attraktiv arbetsgivare. Detta omfattar bland annat belöningsprogram med en stark koppling till resultat. Dessutom erbjuder vi attraktiva möjligheter till yrkesmässig utveckling.

Företagsspecialist

En framgångsrik företagsspecialist på JS Sverige finner sin motivation i att hitta bästa möjliga lösning för kunden, strävar efter att bli expert och att nå bästa möjliga resultat och delar gärna med sig av sina kunskaper till sina kollegor.

Företagsledare

En framgångsrik företagsledare finner sin motivation i att sätta medarbetarna i centrum och har ett genuint intresse för att utveckla dem till att nå sin fulla potential.

Karriärutveckling