fbpx

JS Sverige – specialister på att
skapa Interaktiva Broschyrer

På JS Sverige är vi experter på att skapa Interaktiva Broschyrer som är annonsfinansierade och speciellt anpassade till mottagarna.

JS historia – vi skapar morgondagens Interaktiva Broschyr idag

JS Sverige är en del a​v den internationella mediekoncernen JS World Media. Vi finns representerade i 9 länder med totalt 450 kollegor över hela världen.

 

Grundare och styrelsemedlem

Den självlärde entreprenören Jens Stausholm är grundare och styrelsemedlem för JS World Media A/S. Vid 20 års ålder uppfann han co-branding idén och skapade en ”blue ocean” bransch med en unik marknadspositionering och snabb tillväxt. Efter 25 år ligger fokus fortfarande på att optimera varje liten detalj för att skapa bästa möjliga lösning åt våra kunder.

Jens föddes 1973 i Aarhus där han fortfarande bor idag.

”Vi är pionjärer
– vi har skapat en ny bransch”

Jens Stausholm, grundare och styrelsemedlem

JS värderingar – omvandla passion till resultat

Vår förmåga att leverera utmärkta resultat och skapa ett stabilt och lojalt företag grundar sig på, och är beroende av, vår talang för att bädda in våra värderingar i vår företagskultur och i det sätt vi bedriver vår verksamhet. Våra värderingar talar för sig själva: de är kännetecknande för JS eftersom de återspeglar vår företagskultur. Våra värderingar upprätthålls konsekvent i hela vår organisation.

Värderingar – kunder

Vi tillför våra kunder mervärde och hjälper dem att förverkliga sin fulla potential. Vi lär oss allt vi kan om kunden för att förstå deras behov och vi erbjuder dem förstklassiga multimedialösningar
– målinriktad kommunikation i högkvalitativa Interaktiva Broschyrer. När våra kunders målgrupper förstår och agerar utefter budskapet, blir våra kunder framgångsrika.

Värderingar – kollegor

Vi värdesätter, utmanar och belönar våra kollegor med fokus på kompetens och engagemang. Vi behandlar varandra med respekt och värdighet och vi förväntar oss att alla tar personligt ansvar och presterar efter högsta möjliga standard. Vi värdesätter stabilitet och lojalitet och lever efter de enkla JS-reglerna att ”vi håller våra löften” och ”tar det viktigaste först”. Vårt, i allra högsta grad, fulländade koncept och värdekedja bygger på positiva, proaktiva och disciplinerade människor och deras kompetens. Därför förlitar vi oss på varandra för att generera våra egna resultat och vår egen stabilitet samt för att skapa vår egen framgång – både som
företag och som kollega.

Värderingar – ledarskap

Den största motiverande faktorn för ledarna på JS är att se till att kollegorna blir framgångsrika. Ledarna på JS föregår med gott exempel genom att leda teamen i enlighet med kompetensnivå, engagemang, personlighet och preferenser; genom att arbeta hårt och skapa resultat och genom att ta personligt ansvar för teamen och sin egen positiva utveckling. Det är genom att värdesätta, utbilda, utmana och belöna våra kollegor som vi bevarar ”vinnarinstinkten”.

Värderingar – ekonomi

Vi är ett resultatdrivet företag med målet att nå ännu större framgång, få verksamheten att växa och verkar för att nå utmärkta och hållbara ekonomiska resultat. Vi förverkligar våra strategiska prioriteringar för att nå önskade ekonomiska mål och göra JS ännu mer framgångsrikt. Goda och hållbara ekonomiska resultat medför att vi kan agera med större flexibilitet i framtiden. Det möjliggör hälsosam tillväxt på lång sikt och är till fördel för våra kunder, företaget och våra kollegor. Våra ekonomiska värderingar påverkar våra beslut rörande investeringar, kollegor, strategier, lagarbete och många andra aspekter av den dagliga verksamheten.