fbpx

Kommunikationsteamet
– riktad text, foto, video och design

För varje broschyr tillhandahåller vi en projektledare med ansvar för ett professionellt kommunikationsteam.
Projektledaren är er enda kontaktperson. Kommunikationsteamet utför allt arbete i designfasen och har den
specialkunskap, kompetens och erfarenhet som krävs för att anpassa er broschyr specifikt efter mottagarna.

 

 

Vi levererar på 10 veckor – uppgiften är vår